„Kladný vzťah človeka k vode"

Prečo baby plávanie ?

Plávanie je prvým a jediným športom s ktorým je možné začať od narodenia a je možné ho
pestovať v akomkoľvek veku. Dokonca je základom pre ďalšie športy. Vďaka pravidelnému pohybu
vo vode a cielenému nácviku základných plaveckých zručností dieťa lepšie poznáva svoje telo
i pohybové možnosti, posilňuje všetky svaly, rozvíja rovnováhu, koordináciu pohybov a orientačné
schopnosti. „Plávanie“ s dojčatami si môžeme predstaviť ako radostnú hru rodičov s deťmi v čistom
a teplom vodnom prostredí za rytmického doprovodu pozitívne ladených pesničiek a básničiek
v nežnej náruči rodiča, plnej vzájomnej dôvery, lásky a porozumenia. Cieľom je ponúknuť rodičom aj
deťom krásny, pravidelný, zmysluplný program, podporiť ich obojstranné porozumenie aj citovú
väzbu, zdravie a celkový psychomotorický a sociálny vývoj dieťaťa.

Certifikáty

ZOPÁR FAKTOV O NÁS

99 %
Pozitívnych feedbackov
100
viac ako spokojných zákaznhíkov
z detského sveta plávania

Najnovšie novinky

Denník LOVCOV PERÁL – 04.08.2021

04.08.2021 OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS …

Denník LOVCOV PERÁL – 02.08.2021 – 03.082021

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL …

Denník LOVCOV PERÁL – 30.07.2021

30.07.2021 OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS …